CORONAINFORMATION 8.4 2020

 

Om coronapandemin påverkar era möjligheter att förverkliga era planer enligt det ni beviljats bidrag för ber vi er vara i kontakt med Martha och Albin Löfgrens kulturfond. Kontakten sker via databasen för ansökningarna, dvs genom att ni loggar in på er individuella ansökningsprofil.

Vi fattar beslut om eventuell förlängning eller ger instruktioner om återbetalning individuellt för varje ansökan.

--  -- -- --  --  --  --  -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

 

Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning "upprätthålla och bevara den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska språket i Finland, med tyngdpunkt på Åboland".

Fonden ägs och förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi sr.

Stipendier och understöd för verksamhet som sker under år 2023 kan ansökas från Martha och Albin Löfgrens kulturfond under september 2022.  Besluten om utdelningen sänds till samtliga sökande senast i början av november 2022. 

Understöd för utbildning gäller i främsta hand utbildningsarrangörer. Understöd för individuella studier beviljas i regel inte.

Ansökan görs elektroniskt genom att skapa en ansökan på https://ansokan.kulturfonden.fi . Den elektroniska blanketten är tillgänglig 1-30.9.

Stiftelsen för Åbo Akademi och Svenska  kulturfonden samarbetar gällande ansökningsförfarandet, vilket innebär att ansökningarna skapas elektroniskt i Svenska kulturfondens databas för ansökningar.

Besluten om understöd fattas av Svenska kulturfondens Åboländska direktion.

 

Eventuella fysiska bilagor sänds till;

Martha och Albin Löfgrens kulturfond

Strandvägen 24

21600 Pargas.

 

 

 

Ytterligare information fås av;

 

Åsa Rosenberg (ombud för Martha och Albin Löfgrens kulturfond)

tel: 0500-744477

asa.rosenberg@kulturfonden.fi